Tack vare Airmoves svensktillverkade produkter kan villaägare både förbättra sitt inomhusklimat och sänka sina energikostnader.

Airmove tar ett helhetsgrepp om inomhusklimatet

Tack vare Airmoves svensktillverkade produkter kan villaägare både förbättra sitt inomhusklimat och sänka sina energikostnader.

Under de senaste tio åren har vår förståelse för luftföroreningarnas påverkan ökat avsevärt och därför betraktar Världshälsoorganisationen (WHO) också luftföroreningar som en ledande riskfaktor för hälsan. Även om utomhusluften i Sverige på de flesta platser är ren och frisk spenderar vi idag cirka 90% av vår tid inomhus där luften kan vara upp till hundra gånger mer förorenad. 

Sjukskrivningarna kostar samhället cirka 65 miljarder per år och enligt Lars Östlin, grundare av företaget Airmove, skulle vi kunna spara både lidande och pengar på att förbättra inomhusklimatet i våra bostäder. 

Lars har varit verksam i värme- och ventilationsbranschen i många år och han förstod tidigt att en funktionell ventilation är en förutsättning för ett bra inomhusklimat. Han berättar att många tilläggsisolerar och sätter in nya moderna fönster i sina självdragshus för att minska energikostnaderna. Dessvärre gör det att den friska luften inte längre naturligt kommer in i bostaden och att den förorenade luften inte längre kommer ut. Denna bristfälliga ventilation kan både ge diffusa symptom som trötthet, huvudvärk och irritation i öron, näsa och hals men också allvarligare som dålig sömn, allergier och återkommande virusinfektioner.

Problem med ventilationen innebär också att värmespridningen från en kamin eller en luftvärmepump inte fungerar som den ska. Det leder till en ojämn fördelning av värmen i bostaden på vintern och av kyla på sommaren. Enligt Lars brukar villaägare kompensera en ojämn fördelning av värme och kyla mellan rum och mellan våningar genom att elda mer eller höja effekten på luftvärmepumpen, med ökade energikostnader som resultat.

Fyra steg till en frisk och energisnål bostad
Lösningen är fyra svensktillverkade produkter som tar ett helhetsgrepp om inomhusklimatet i våra bostäder. Genom att installera friskluftsventilen Airmove 3.0 som leder in frisk luft, värmeförflyttaren Airmove 1.1 som fördelar värmen mellan rummen eller Airmove 2.0 mellan våningarna samt badrumsfläkten Airmove Flow som leder ut förorenad luft, skapar Airmove friska och energisnåla bostäder. En funktionell ventilation är således inte bara bra för hälsan, det kan också minska energianvändningen och sänka uppvärmningskostnaderna rejält. 

Airmove i samarbete med TrygghetsVakten
För att ytterligare ta ett helhetsgrepp om inomhusklimatet har Airmove inlett ett samarbete med TrygghetsVakten. TrygghetsVakten är en miljövänlig lösning på de flesta fuktproblem som kan uppstå i krypgrunder och på vindar. Genom övervakning tillför en avfuktare vid behov värme eller ökad ventilation som förhindrar att fuktskador uppstår. Precis som Airmoves produkter är TrygghetsVakten energisnål och används enbart när den behövs.

Passar Airmove i min bostad?
Vill du förbättra ditt inomhusklimat och sänka dina energikostnader? Airmove erbjuder kostnadsfri ventilationsrådgivning över telefon eller video samt hembesök på de orter där vi har installatörer. Under mötet diskuterar vi din bostads ventilation och värmelösningar samt ger råd till förbättringar. Airmove tar fighten för frisk luft eftersom vi vet att friska människor bor i friska hus.

Klicka här för att boka en kostnadsfri rådgivning.