Airmove Flow 125

Airmove Flow 125

Airmove Flow 125 är en badrumsfläkt med konstantdrift och fuktsensor som säkerställer flödet i bostaden.  

 

795,00 kr

Farväl till dålig luft inomhus

För att undvika dålig luft inomhus är det inte tillräckligt att bara få in frisk luft. Det är också viktigt att ventilera ut den använda luften. En badrumsfläkt som endast styrs av luftfuktigheten i badrummet eller våtutrymmet ger inte en kontinuerlig luftförnyelse inomhus, vilket gör att mycket av den använda luften stannar kvar i huset. Det blir också svårt att få in frisk luft om det inte finns en fläkt som drar ut den gamla luften. Med en badrumsfläkt med kontinuerlig drift kan du säga farväl till dålig luft inomhus.

Kontinuerlig drift 

Airmove Flow har två hastigheter: låg och hög. Om luftfuktigheten inte överstiger 65 % fungerar fläkten i låghastighetsläge. När luftfuktigheten överstiger 65 % aktiveras höghastighetsläget i 15 minuter eller tills luftfuktigheten sjunker under 65 %.

Installation, placering och underhåll

För att säkerställa att installationen görs enligt branschstandarder bör en behörig fackman installera badrumsfläkten Airmove Flow 125. Fläkten bör placeras så högt som möjligt i rummet och bort från dörren för att vara så effektiv som möjligt. Det är också viktigt att se till att luften kan cirkulera fritt i huset, till exempel genom att ha Airmove dörrventiler vid stängda dörrar. Fläkten bör rengöras från damm och andra partiklar regelbundet för att säkerställa optimal drift.

Fläktdonet och ventilationsröret har en dimension på 125 mm.

Fler fördelar

- Fuktsensor

- Kontinuerlig drift

- Kontrollerat och jämnare luftflöde

- Bättre luftkvalitet

- Utbytbar front med olika designvarianter

 

 

LÖSNINGEN FÖR HUS MED SJÄLVDRAG

Problemet: Problem med ventilationen i självdragshus beror på att luftenflödet i huset inte kan kontrolleras

Lösningen: Genom att installera Airmove Flow med kontinuerlig drift kan man kontrollera luftflödet i huset och kan på så sätt få en ren och behaglig luft i huset.

Resultatet: En jämnare och bättre luftkvalitet i huset.

Montering

Montering görs i kanal min Ø125 på vägg och skruvas fast med 4 skruvar.

Elanslutning görs i fast installation och skall göras av behörig elektriker.

Fläkten ska alltid skyddas av säkring. Inkoppling görs enligt bekrivning nedan.

Inkoppling vid styrning via hygrostat kopplas fläkten in på N och L enligt kopplingsschemat. Om fläkten ska kunna sättas i höghastighetsläge manuellt så kopplas brytaren in på T. Inkoppling görs i kopplingsplint under främre platskåpan.

Teknisk data

Spänning: 230V AC , 50Hz – Temperaturområde: 0-40°C – Kapslingsklass: IPX4

 


Ladda ner produktblad


Tillbehör