Airmove 3.5 - Självreglerande friskluftsventil med täckplatta

Airmove 3.5 - Självreglerande friskluftsventil med täckplatta

Airmove 3.5 är en självreglerade och energisnål friskluftsventil främst avsedd för källare, förråd, garage eller där du har en fast monterad viklucka eller ett större väggdon.

795,00 kr

Airmove 3.5 - Friskluftsventil med täckplatta

Källarventilen Airmove 3.5 är en svensk uppfinning som genom en temperaturkänslig och självreglerande termostat reglerar införseln av frisk luft i källare, förråd eller garage. Ventilen anpassar luftmängden efter utetemperaturen vilket innebär att den i autoläge minskar lufttillförseln vid fallande temperatur och ökar vid stigande temperatur.

Bättre ventilation

Tilluft bör finnas i alla rum förutom kök och badrum för att din bostad och din familj ska må bra. Airmove 3.5 ökar luftflödet så att du får in mer frisk luft och minskar på så sätt risken för fukt och mögel som kan påverka din hälsa negativt. Källarventilen leder in frisk luft till källaren, förrådet eller garaget och leder ut förorenad luft, dygnet runt, året runt. Friskluftsventilen är främst avsedd för källare, förråd, garage eller där du har en fast monterad viklucka eller ett större väggdon. 

Problem med fukt och källardoft

Ett återkommande problem i många källare, förråd och garage är den källardoft som kan uppstå när luften är för stillastående. Gamla ventilationer som stängs igen för att det inte ska bli kallt gör att luften blir fuktmättad av dåligt tillflöde. Genom att installera en Airmove 3.5 får du ett kontinuerligt inflöde av frisk luft och utflöde av förorenad luft och slipper därmed den unkna källardoften. 

Antal friskluftsventiler

Antalet friskluftsventiler i källare är beroende av hur många rum som finns i källaren och var placeringen på hål i källargrunden finns. En tumregel är att installera en ventil per 25 kvm. Om rummet är större än 25 kvm bör två stycken friskluftsventiler installeras. 

Specifikationer

• Storleken på ventilens utformning: 200x200mm 

• Stosens öppning för rörgenomföring: 100mm

Observera ventilen levereras utan teleskoprör och yttre galler