Airmove 3.0

Airmove 3.0

Airmove 3.0 är en självreglerande och energisnål friskluftsventil som säkerställer en frisk och sund inomhusmiljö, året om.

795,00 kr

Airmove 3.0 - Friskluftsventil

Friskluftsventilen Airmove 3.0 är en svensk uppfinning som genom en temperaturkänslig och självreglerande termostat reglerar införseln av frisk luft. Ventilen anpassar luftmängden efter utetemperaturen vilket innebär att den i autoläge minskar lufttillförseln vid fallande temperatur och ökar vid stigande temperatur.

Bättre ventilation och ett sundare inomhusklimat

Tilluft bör finnas i alla rum förutom kök och badrum för att din bostad och din familj ska må bra. Airmove 3.0 ökar luftflödet så att du får in mer frisk luft och minskar på så sätt risken för fukt och mögel som kan påverka din hälsa negativt. Friskluftsventilen leder in frisk luft till din bostad och leder ut förorenad luft, dygnet runt, året runt. Den är utrustad med ett backspjäll som förhindrar korsdrag och värmeförluster vid blåst. Backspjället fungerar också som luftspridare som styr inkommande luft uppåt och åt sidorna för att motverka kallras. Med Airmove 3.0 får du både en bättre ventilation och ett sundare inomhusklimat. 

Symptom orsakade av bristfällig ventilation

Bristfällig ventilation kan ge upphov till diffusa symptom som kan vara svåra att utreda. Har du ett eller flera av dessa symptom rekommenderar vi att du undersöker om ventilationen i din bostad är tillräcklig.

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Sömnsvårigheter
 • Luftvägsirritationer 
 • Eksem
 • Allergier
 • Återkommande virusinfektioner

Undvik överventilation och spara energi

Airmove 3.0 är utrustad med en inbyggd termostat som automatiskt anpassar luftflödet baserat på utomhustemperaturen. Termostaten arbetar aktivt i temperaturer mellan -5 och +10 grader men den går också att justera manuellt. Friskluftsventilen har även ett backspjäll som förhindrar att korsdrag uppstår när du öppnar fönster eller dörrar. Med en Airmove 3.0 kan du undvika överventilation och spara energi genom att minska uppvärmningsbehovet.

Enkel installation

Att installera Airmove 3.0 är enkelt eftersom den inte kräver någon elanslutning eller annan styrning. Med tydliga installationsanvisningar på YouTube kan även de utan erfarenhet av ventilationssystem enkelt installera friskluftsventilen. 

Jämnar ut lufttrycket

Airmove 3.0 hjälper till att jämna ut lufttrycket i din bostad. Det gäller särskilt om du har undertryck på grund av ett frånluftsaggregat eller liknande. Genom att luften i din bostad ständigt är i rörelse skapas ett jämnare lufttryck i alla rum.

Specifikationer

 • Rörets diameter: 100 mm
 • Rörets längd: 200-450 mm
 • Synlig ventiltallrik ø145 mm
 • Synligt utomhusgaller: 140x140 mm

Ladda ner produktblad

Tillbehör