Avtal om köp

Du måste vara 18 år eller äldre för att få handla hos Airmove AB

När du lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Airmove AB. En automatiskt genererad elektronisk bekräftelse skickas till den e-postadress som du har angivit i din beställning. Om någon ändring i pris, leveranstid eller andra viktiga förutsättningar skulle uppstå kontaktar vi dig så fort som möjligt. Airmove AB förbehåller sig dock rätten att göra dessa ändringar i efterhand tillsammans med rätten att neka köp. Till dess full likvid är erlagd har säljaren äganderätt till levererade varor.

Pris

De angivna priserna är alltid inklusive moms. Det är alltid det pris som anges i kassan och den elektroniska orderbekräftelsen som gäller. Om priset justeras på din beställning får du alltid information om detta och har då självklart rätt att häva köpet eller ändra din beställning. Vi polisanmäler upptäckta falska beställningar eller andra bedrägeriförsök.

Frakt

På köp under 500:- debiteras en fraktkostnad på 79:- 

Frakten ingår i köp över 500:-
Undantag är transport till ö. Om transport ska ske till ö var god kontakta Airmove AB innan du lägger din beställning.
Fraktkostnader som uppstår utanför vår kontroll beroende på t.ex. framkomlighet hos kunden tilläggsdebiteras.

Returer bekostar du som kund *returfraktkostnad 

Outlösta varor

För varor som inte löses ut utan gått i retur debiteras köparen de faktiska kostnaderna t.ex. frakt, plus 250:- för att täcka Airmove ABs administrationskostnader

Ångerrätt och öppet köp

Enligt distansavtalslagen har ni som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att ni har tagit emot varan och utan speciell anledning.
Ni måste kontakta oss innan ni skickar tillbaka varan maila gärna order@airmove.se
Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar ni som kund returfrakten.

 

Returgods

Returgods hanteras i enlighet med konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 36 månader. 
Kostnad för returfrakt bekostas av dig som kund.
Returgods skall alltid vara oanvända och oskadade.
Vid denna typ av frågor ser vi gärna att du kontaktar oss så får vi diskutera den enskilda situationen.

Återbetalningar

Sker på överenskommet sätt efter mottagen och godkänd retur.

Betalningsalternativ.

Airmove AB har valt att samarbeta med Klarna för att kunna erbjuda dig som kund flexibla och enkla betalningslösningar.

Klarna Faktura

När du handlar på faktura med Klarna får du alltid hem dina varor innan du betalar. Du betalar aldrig för något som är fel eller inte dyker upp. Det är enkelt, riskfritt och praktiskt. Dessutom betalar du hela beloppet direkt, så att det är ur världen.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar.

Samtliga fakturor är av Airmove AB överlåtna till Klarna. Fakturans betalningsvillkor är 14dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Klarna – Delbetalning

Precis som när du köper med faktura får du varorna innan du betalar. Du kan välja att dela din betalning på 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. Du vet vilken din månadskostnad blir – och du vet när du har betalat klart.

Du som delbetalar får dessutom alla dina köp på en smart månadsfaktura. Det ger dig bra överblick och du betalar bara en aviavgift. Rätt så smidigt, va? Du kan också när som helst byta till konto, genom att helt enkelt betala in ett lägre eller högre belopp än det som står på din faktura.

Leverans

Efter din beställning är bekräftad via epost så hanteras den av Airmove AB så fort som möjligt om inget annat är överenskommet med kund. Leveranstiden är vanligtvis 3-10 arbetsdagar men vi reserverar oss för ändringar beroende på om varan finns i lager eller ej. Ändras leveranstiden får du information om detta.

Försening utom vår påverkansmöjlighet

Skulle vår fraktpartner stöta på hinder utom vår egen påverkansmöjlighet och du som kund blir påverkad i form av försenad leverans frånskriver vi oss ersättningsansvar för den eventuella skada som förseningen inneburit. Däremot är vi gärna behjälpliga i dialogen mellan dig och vår fraktpartner för att lösa problemet på bästa sätt.

Risken för varan

Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

 

Avvikelse/Anmärkning

Hittar ni något fel på godset ska en anmälan om det vara oss tillhanda inom åtta dagar efter mottagandet. Det kan gälla avvikande leveransdokument eller typ/antal levererade produkter eller andra anmärkningar på levererat gods.
 För skador, trasigt emballage, sk. gods på villovägar eller andra avvikelser som uppkommer under transport, ansvarar transportör och skall anmälas av mottagaren vid godsmottagandet till resp. transportör. Vi ikläder oss inte ansvar för direkta eller indirekta kostnader som avvikelse i levererad vara eller utförd leverans kan åsamka kund utan att skriftlig överenskommelse skett.

Du som kund har alltid ett ansvar att besikta varans skick när den levereras hem till dig. Du meddelar skador eller fel direkt till transportör och du får då en bekräftelse på att ditt gods är skadat. Denna bekräftelse sparar du. Synliga fel eller skador och fel eller skador som upptäcks efter leverans anmäls till oss senast inom 7 dagar.

 

 

Sekretess och säkerhet

I samband med registrering och beställning så uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. Detta innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

 

Personuppgiftsansvarig :

Airmove AB (556899-9691) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter när det gäller köp på https://airmove.se/

Personuppgifter vi samlar vi in om dig

Syftet för behandling av dina personuppgifter hos Airmove AB

Kunna göra köp på https://airmove.se/

Behandlingar som utförs

  • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
  • Identifikation och ålderskontroll.
  • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
  • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Kategorier av personuppgifter

  • Namn.
  • Personnummer.
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
  • Betalningshistorik.
  • Betalningsinformation.
  • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Mottagare av uppgifter där mottagaren är personuppgiftsbiträde

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Om det görs en beställning på en vara som skickas direkt från leverantören så kommer Airmove AB att skicka över de uppgifter som behövs för att kunna slutföra och fullgöra en beställning från leverantören.

Mottagare av uppgifter där mottagaren är självständig personuppgiftsansvarig

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som erbjuder betallösningar. I vårt fall Klarna. De samlar personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna är således personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter enligt   Klarnas villkor

3) Företag som fraktar dina varor till dig

Lagringsperiod

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de.

Dina rättigheter

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla personuppgifter som vi inte har något legalt krav att spara.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Vi kommer att informera dig om begränsningen av behandling av personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:

Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Återkallelse av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer i så fall inte att fortsätta samla in nya uppgifter för ändamål som baserades på ditt samtycke. Vi har dock rätt att fortsätta behandla redan insamlade uppgifter i enlighet med det lämnande samtycket, men vi kommer inte komplettera eller uppdatera dessa uppgifter. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Cookies

Vad är cookies? Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare.

Vilka cookies används hos oss?

De flesta av de cookies vi använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorg-funktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar.

 

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsare så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator.

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.

Google Analytics

Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för oss att samla in och analysera data. Vi använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar vår Webbsida och hur de använder den. Google Analytics hjälper oss att förbättra vår Webbsida och säkerställa att vår Webbsida möter användarnas behov.

Google Analytics ger oss tillgång till anonym information beträffande antal besökare på Webbsidan samt vilka sidor de besöker. Vi lämnar inte ut någon personlig identifierbar information från cookie användningen till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta användaren besöker vår Webbsida.