Hur kan jag förbättra ventilationen i sovrummet?

Vi tillbringar en tredjedel av vår tid i sovrummet, ändå är ventilationen där nästan aldrig tillräcklig. Förr kom det alltid in en viss mängd luft genom otäta vägar eller fönster, men i och med att vi vill spara energi har vi bytt fönster och tilläggsisolerat. 

Dålig ventilation i sovrummet

Idag är många hus täta och energisnåla. I nybyggda hus finns det krav på en fungerande ventilation. Men i renoverade äldre hus finns inga krav och ventilationen glöms ofta bort. Vilket leder till att vi får in för lite luft för att ventilationen ska vara tillräcklig. 
Dålig ventilation i sovrummet ger en torr och ofräsh luft. Förutom att det blir en ofräsh lukt och känsla i sovrummet leder dålig ventilation till att du sover sämre, kan få huvudvärk och torra slemhinnor.

Förbättra ventilationen i sovrummet

Om man inte har ett mekanisk ventilationssystem har man i de flesta fall det som kallas självdrag. I ett självdragshus är en tumregel att ren och frisk luft ska komma in i alla andra rum förutom i köket och badrummet. Vilket betyder att i sovrummet ska friskluftventiler installeras för att frisk luft ska komma in. För att få en fungerade ventilation behöver den använda luften tas ut ur huset.

Det gör den i badrummet via en badrumsfläkt och i köket via köksfläkten. Ett vanligt fel som görs är att badrumsfläkten bara går efter dusch eller då lampan i badrummet är tänt. För att få en optimal ventilation i ett självdragshus bör fläkten i badrummet gå konstant. Detta för att hela tiden byta ut den använda luften mot ny och fräsch. 

 

Gratis rådgivning av våra experter på inomhusklimat.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande ventilation i självdragshus samt värme. Vi erbjuder rådgivning via telefon, videosamtal eller fysiskt hembesök. Under rådgivningssamtalet går vi igenom ventilation hus. Vi ger råd om förbättringar och om behov finns kan vi ge ett kostnadsförslag för att åtgärda eventuella problem

Klicka här för att boka rådgivning