Information om ventilation i källare. Hur man går tillväga för att få ett flöde som hjälper till att torka ut källaren och hålla luften på en bra nivå.

Är ventilationen i källaren tillräcklig?

I källare har vi allt för ofta stillastående sur luft som bidrar till en grogrund för mögel och sporer som är ohälsosamma. Om vi säkerställer flödet som strömmar genom källaren kan vi uppnå en torrare miljö med en större cirkulation.

Vi tillbringar inte speciellt mycket tid i våra oinredda källare, dock är ventilationen där nästan aldrig tillräcklig. Förr kom det alltid in en viss mängd luft genom imkanaler i skorstenen eller eventuella ventiler monterade i grunden. Men då man bytt uppvärmningssytem i sitt hur och övergått till Fjärrvärme / Bergvärme slutar skorstenen helt enkelt att fungera som en lunga för huset. 

Dålig ventilation i källare

Idag är många hus täta och energisnåla. I nybyggda hus finns det krav på en fungerande ventilation. Men i renoverade äldre hus finns inga krav och ventilationen glöms ofta bort. Vilket leder till att vi får in och även ut för lite luft för att ventilationen ska vara tillräcklig. 
Dålig ventilation i källarvåning ger en fuktig och ofräsh luft. De flesta av oss som har ett hus med källare vet att man ofta får en "källarlukt" när man går ner i källaren.

Förbättra ventilationen i källaren

Om man inte har ett mekanisk ventilationssystem har man i de flesta fall det som kallas självdrag. I ett självdragshus är en tumregel att ren och frisk luft ska komma in i alla andra rum förutom i köket och badrummet. För att få en fungerade ventilation behöver den använda luften tas ut ur huset.

Det gör den i badrummet via en badrumsfläkt och i köket via köksfläkten. Ett vanligt fel som görs är att badrumsfläkten bara går efter dusch eller då lampan i badrummet är tänt. För att få en optimal ventilation i ett självdragshus bör fläkten i badrummet gå konstant. Detta för att hela tiden byta ut den använda luften mot ny. 
I en källare kan man ibland även få lov att öka flödet ut från källarvåningen, detta genom att man monterar en frånluftsfläkt i grunden till exempel i en befintlig ventil. 
Ett hus kan aldrig ta in mer luft än vad som förbrukas i huset , därför behöver man säkerställa att man har ett jämt och fint flöde såväl in som ut ur huset , kompletterar man detta med en cirkulation i huset får man också ett bättre innomhusklimat. 

 

Gratis rådgivning av våra experter på inomhusklimat.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande ventilation i självdragshus samt värme. Vi erbjuder rådgivning via telefon, videosamtal eller fysiskt hembesök. Under rådgivningssamtalet går vi igenom ventilation hus. Vi ger råd om förbättringar och om behov finns kan vi ge ett kostnadsförslag för att åtgärda eventuella problem

Klicka här för att boka rådgivning