Information om ventilation i källare. Hur man går tillväga för att få ett flöde som hjälper till att torka ut källaren och hålla luften på en bra nivå.

Är ventilationen i källaren tillräcklig?

I källare har vi allt för ofta stillastående sur luft som bidrar till en grogrund för mögel och sporer som är ohälsosamma. Om vi säkerställer flödet som strömmar genom källaren kan vi uppnå en torrare miljö med en större cirkulation.

Förbättra ventilationen i din källare - Få bort "källarlukten" Vi spenderar inte mycket tid i våra oinredda källare, men tyvärr är ventilationen där oftast otillräcklig. När vi byter till Fjärrvärme eller Bergvärme fungerar inte skorstenen längre som en naturlig "lunga" för huset, vilket kan leda till dålig luftkvalitet och en karakteristisk "källarlukt".

Dålig ventilation i källaren kan vara ett problem i äldre renoverade hus där det inte finns några krav på ventilation. För att förbättra ventilationen behöver man se till att det kommer in tillräckligt med frisk luft i alla rum förutom kök och badrum, och att den använda luften tas ut ur huset.

Om du har självdrag i ditt hus, är det viktigt att ha en fungerande badrumsfläkt som går konstant för att byta ut den använda luften mot ny. Ibland kan det också vara nödvändigt att öka luftflödet ut från källarvåningen genom att installera en frånluftsfläkt i grunden, till exempel i en befintlig ventil.

Det är också viktigt att säkerställa ett jämnt och balanserat luftflöde in och ut ur huset för att få ett bättre inomhusklimat. Genom att komplettera ventilationen med en cirkulationssystem i huset kan du få bort den oönskade "källarlukten" och förbättra luftkvaliteten i din källare.

 

Gratis rådgivning av våra experter på inomhusklimat.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande ventilation i självdragshus samt värme. Vi erbjuder rådgivning via telefon, videosamtal eller fysiskt hembesök. Under rådgivningssamtalet går vi igenom ventilation hus. Vi ger råd om förbättringar och om behov finns kan vi ge ett kostnadsförslag för att åtgärda eventuella problem

Klicka här för att boka rådgivning