vad är kostnaden för airmove i ett normalt bostadshus

Vad kostar det att få ordning på ventilationen?

Vi får ofta frågan om det inte är väldigt dyrt att få ordning på ventilationen. 

Svaret är i väldigt många fall "Nej".

Vi tar ett enkelt exempel på en normal 70-tals villa i 1 plan med 5 rum & kök som tilläggsisolerats och har moderna 3-glasfönster i aluminium utan avluftning. I våtutrymmet finns en badrumsfläkt som startar när lampan tänds och går i cirka 10 minuter efter lampan är släckt. 

När vi kommer ut till kunden gör vi en "Hur mår ditt hus-besiktning" av villan och mäter halten koldioxid. Då får vi troligtvis fram att flera av rummen ligger i det övre spannet på 1200 - 2500 PPM. Dessutom sprids inte värmen till rummet längst bort i korridoren och luften känns instängd. 

Vi monterar en Airmove friskluftsventil i sovrummen samt en i vardagsrummet. Det säkerställer att vi får in frisk luft i villan. Vi byter ut badrumsfläkten till en Airmove Flow som har ett konstant frånluftsflöde och är mycket tystgående. På så sätt får villan ett konstant utbyte av luften. Till rummet längst ned i korridoren dit värmen inte tog sig monterar vi en Airmove 1.1 luftcirkulator som skapar en cirkulationstunnel och gör att det uppstår ett luftflöde ut och in i även detta rum. 

Monterat och klart kostar en sådan installation cirka 12.000:- efter rotavdrag. 

På köpet får du inte bara en mycket trevligare och mer syresatt boendemiljö, du får i de allra flesta fall också en bättre nattsömn med minskad risk för att drabbas av de negativa hälsoaspekter som underventilation kan ställa till det med. 

Stefan
30 May 2023