vad är kostnaden för airmove i ett normalt bostadshus

Vad kostar det att få ordning på ventilationen?

Ofta får vi frågan 

 - Är det inte väldigt dyrt att få ordning på ventilationen ? 

 

Svaret är i väldigt många fall "Nej".

Vi tar ett enkelt exempel på ett normalt bostadshus i 1 plan med 5 rum & kök.

En normal 70-tals villa där man tilläggsisolerat huset , morderna 3 glasfönster i aluminium utan avluftning, i våtutrymmet har man en badrumsfläkt som sätter igång när man tänder lampan och går i cirka 10 minuter efter man släckt lampan. 

Vi kommer ut till kunden och vid en "Hur mår ditt hus" besiktning mäter halter på koldioxiden och får fram att i väldigt många rum ligger man på det övre spannet på 1200 - 2500 PPm men framförallt får man inte värmen att sprida sig till rummet längst bort i korridoren och det känns att luften är mycket instängd. 

 

1 Friskluftsventil monterad i de 2 sovrummen, samt 1 friskluftsventil i vardagsrummet säkerställer att vi har möjlighet att få in friskt syre i bostaden. 

Vi byter ut badrumsfläkten till en Airmove Flow som har ett konstant frånluftsflöde och knappt låter någonting och säkerställer på det sättet att man får ett utbyte av luften i bostaden. 

Till kontoret där kunden inte får in värme i rummet monterar vi en Airmove 1.1 luftcirkulator och skapar en cirkulationstunnel som gör att vi får ett flöde ut och in i även detta rum. 

Monterat och klart kostar en sådan installation cirka 12.000:- efter rotavdrag. 

På köpet får jag inte bara en mycket trevligare och mer syresatt boendemiljö, jag får i de allra flesta fall också en bättre nattsömn med minskad risk för att drabbas av de negativa hälsoaspekter som underventilation kan ställa till det med. 

 

Stefan
15 Nov 2021