Hur fungerar ventilationen i ett självdragshus?

Systemet med självdrag var tidigare en väl fungerande ventilationslösning men i dagens självdragshus fungerar inte ventilationen på ett bra sätt.

En fungerade ventilation bygger på att frisk luft leds in i huset och att använd luft leds ut ur huset. Självdrag är den äldsta typen av ventilation som finns och användes fram till 1970-talet. 

Självdragsventilation - så fungerar det
En fungerade ventilation bygger på att frisk luft leds in i huset och att använd luft leds ut ur huset. Självdragsventilation bygger på att varm luft stiger. I äldre hus kommer det in luft i huset genom fönster och väggar som inte är täta. Den använda luften gick sedan ut genom ventilationskanaler i skorstenen. Tack vare att man använde skorsten och den var varm fungerade självdragsventilationen. När vi sedan slutade att elda i skorstenen samtidigt som vi tätade våra hus slutade självdragsventilationen att fungera.

Förbättra självdragsventilation
För att lösa de problem som många hus med självdragsventilation har så finns det en enkel lösning. Montera friskluftsventiler i alla rum förutom i kök och badrum. I kök och badrum ska den använda luften gå ut.

Gratis rådgivning av våra experter på inomhusklimat.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning gällande ventilation i självdragshus samt värme. Vi erbjuder rådgivning via telefon, videosamtal eller fysiskt hembesök. Under rådgivningssamtalet går vi igenom ventilation hus. Vi ger råd om förbättringar och om behov finns kan vi ge ett kostnadsförslag för att åtgärda eventuella problem