När du renoverar din fastighet, till exempel genom att tilläggsisolera, byta eller täta fönster, eller byta värmesystem, är det viktigt att också uppgradera ventilationen för att säkerställa ett optimalt inomhusklimat

Har du tänkt på ventilationen när du renoverar en gammal fastighet?

När du renoverar din fastighet, till exempel genom att tilläggsisolera, byta eller täta fönster, eller byta värmesystem, är det viktigt att också uppgradera ventilationen för att säkerställa ett optimalt inomhusklimat

När du renoverar din fastighet, till exempel genom att tilläggsisolera, byta eller täta fönster, eller byta värmesystem, är det viktigt att också uppgradera ventilationen för att säkerställa ett optimalt inomhusklimat.

Detta är en aspekt som många glömmer eller kanske inte anser vara så viktig, särskilt om fastigheten redan har ett äldre ventilationssystem. Men problem kan uppstå i form av instängd luft, kondens på fönster och fuktskador, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader för att åtgärda problemen i efterhand. Därför är det viktigt att alltid undersöka vilka uppgraderingar av ventilationssystemet som behöver göras innan du påbörjar renoveringen, för att undvika onödiga kostnader och problem i framtiden.

Det finns olika lösningar att välja mellan för varje rum, så se till att göra en noggrann bedömning och planera för en optimal ventilation i samband med din fastighetsrenovering

I Airmoves sortiment finner du produkter för en lyckad renovering. 

Få gratis rådgivning om inomhusklimat av våra experter.
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning angående ventilation i självdragshus och värmesystem. Du kan få rådgivning via telefon, videosamtal eller genom ett hembesök. Under rådgivningssamtalet går vi igenom din husventilation och ger råd om förbättringar. Vid behov kan vi även ge kostnadsförslag för att åtgärda eventuella problem. Kontakta oss för att få expertråd om ditt inomhusklimat!