Webb-rådgivningen med Airmove gjorde att Nils fick upp ögonen för sambandet mellan ventilation, isolation och värmespridning.

“Jag upplevde att det var en opartisk rådgivning”

Webb-rådgivningen med Airmove gjorde att Nils fick upp ögonen för sambandet mellan ventilation, isolation och värmespridning.

Sedan två år tillbaka bor Nils i ett radhus på 115 kvadratmeter i Gustavsberg. Huset är byggt 1974 med självdrag, kamin och sedermera en värmepump. Enligt Nils fungerade varken värme eller ventilation optimalt och han började därför söka efter lösningar på nätet. Han hittade Airmoves webb-rådgivning och eftersom det var under pandemin tyckte Nils att det kändes smidigt att ha ett digitalt möte.

“Ventilation var ett ganska nytt ämne för mig så det kändes bra att få kontakt med en kunnig person.”

Under webb-rådgivningen guidade Nils runt Airmoves tekniker i huset och visade var värmekällor och ventiler var placerade. Då konstaterades att placeringen av luftvärmepumpen var det stora problemet vilket resulterar i att varmluften inte kan komma upp till övervåningen. Huset saknade också friskluftsventiler vilket innebär att friskluft enbart kan komma in i huset genom skorstenen. Dessutom fick Nils veta att inomhusklimatet kan påverkas av den tilläggsisolering som han för tillfället arbetar med.  

Rådgivningen fick Nils att få upp ögonen för sambandet mellan ventilation, isolation och värmespridning och att det måste finnas en balans mellan dem. Med hjälp av rådgivningen kunde Nils ta beslut om hur han skulle gå vidare med åtgärder för att förbättra värmen och ventilationen i huset och få ett bra inomhusklimat.

Att vara ny husägare och kontakta hantverkare kan upplevas som ett stort steg och därför menar Nils att webb-rådgivning är ett bra mellansteg när ett telefonsamtal känns för litet och ett hembesök för stort. Eftersom rådgivningen är kostnadsfri och det inte finns några krav att köpa Airmoves produkter eller tjänster menar Nils att rådgivningen upplevdes som opartisk.

“Jag upplevde att det var en opartisk rådgivning som handlade om husets behov.”