Hur sprider man värmen från en braskamin?

Värmespridning från en kamin är helt beroende av att huset har en fungerande ventilation, dvs, utbyte av luft genom frisk luft som kommer in i huset (genom naturlig inströmning genom ventiler i väggar eller fönster/ eller genom ett mekaniskt ventilationssystem med tilluft) och förbrukad luft som lämnar huset genom frånluftsventiler i badrum, klädkammare, kök och WC (antingen genom självdrag eller med ett mekaniskt frånluftssystem). Med för dålig ventilation står luften stilla – detta kan ses i hus där imma bildas på fönstren, en unken, fuktig lukt känns och vid eldning att kaminens glasluckor blir väldigt svarta av dålig förbränning.

Vill du maximera funktionen i huset med en braskamin ska ventilationen ses över.  En öppen planlösning har alltid lättare att sprida värmen i huset. En tillsluten planlösning ger alltid mer problem att få runt värmen.

Vi på Airmove kan hjälpa er med ventilation och värmespridning.

Läs mer om hur våra produkter kan hjälpa er med värmespridning i ert hus