Hur sprids värmen från en braskamin?

Värmespridning från en kamin är helt beroende av att huset har en fungerande ventilation, dvs, utbyte av luft genom frisk luft som kommer in i huset.

Värmespridning sker genom naturlig inströmning i ventiler i väggar, fönster eller genom ett mekaniskt ventilationssystem med tilluft. Förbrukad luft lämnar huset genom frånluftsventiler i badrum, klädkammare, kök och WC, antingen genom självdrag eller med ett mekaniskt frånluftssystem. Om ventilation är bristfällig står luften stilla, det märks genom att imma bildas på fönstren, luften blir unken och fuktig och vid eldning blir kaminens glasluckor svarta av dålig förbränning.

Vill du maximera funktionen i huset med en braskamin är det bra att se över ventilationen.  En öppen planlösning har till exempel lättare att sprida värmen i huset medan En sluten planlösning ger mer problem att få runt värmen.

Airmove kan hjälpa er med ventilation och värmespridning.

Läs mer om hur våra produkter kan hjälpa er med värmespridning i ert hus.