Högre värde på brf med Airmove

Bostadsrättsföreningen Halleskogen hade länge haft problem med temperaturskillnader mellan våningarna men när Johan Erlandsson valde att testa en värmeförflyttare blev skillnaden påtaglig.

Det var i samband med en OVK som Johan Erlandsson och hans grannar i fick brf veta att deras lägenheter förvisso hade bra flöden och bra energivärden uppe och nere men att de saknade cirkulation mellan våningarna. Eftersom lägenheterna har luftvärmepumpar kontaktade de leverantören för rådgivning och det var han som rekommenderade Airmoves produkter.      

Johan bor sedan 2016 i bostadsrättsföreningen Halleskogen i Vargön i Vänersborgs kommun. Johan sitter med i styrelsen för föreningen som har 127 lägenheter i flertalet trähus byggda 1981. De större lägenheterna har två våningar och det var i dem som grannarna började prata om hur stora temperaturskillnader de hade mellan våningsplanen och att elanvändningen var så hög. 

“Det var som ett lock i trappen där vi riktigt kunde känna temperaturskillnaden mellan under- och övervåning.”

De fick rekommendationen att installera Airmove 2.0, en värmeförflyttare som skapar luftcirkulation mellan husets våningsplan och därmed jämnar ut temperaturskillnaderna. Med Airmove 2.0 trycks den kalla luften ner till undervåningen där värmekällan finns vilket gör att den varma luften stiger upp genom trapphuset och skapar en cirkulation. Styrelsen bestämde att de skulle installera en Airmove 2.0 i Johans lägenhet på prov och sedan utvärdera. 

“Vår bostadsrättsförening gillar att köra saker på prov. Vi är inte rädda för att testa nytt.” 

Direkt efter installationen kunde Johan konstatera att skillnaden var märkbar och att den största skillnaden var under vinterhalvåret. Locket i trappen var borta och temperaturen var jämnt fördelad mellan våningarna. Knappt ett år senare beslutade därför styrelsen att installera Airmove 2.0 i alla 4:or, 5:or och 6:or som har lägenhet i två plan, sammanlagt 52 lägenheter.

Eftersom Airmove 2.0 sprider både värme och kyla i huset fick de boende inte bara en jämnare inomhustemperatur utan också en minskad elanvändning. Att installera en värmeförflyttare kan minska uppvärmningskostnaden med upp till 40 % och enligt Johan har installationen av Airmove definitivt höjt värdet på lägenheterna. Både för dem som bor där och för de som i framtiden ska sälja sin bostadsrätt. 

“Till nya medlemmar kan vi säga att tack vare Airmove kommer de få en mindre elanvändning och ett bättre inomhusklimat.“

Kontakta oss för hjälp med inomhusklimatet i er fastighet>>