När Tobias Back i Kolsva hörde talas om Airmoves produkter tänkte han att de skulle passa honom. Idag menar han att Airmove har skapat ett bättre inomhusklimat i hans hus.

“Det är en kostnadseffektiv lösning”

När Tobias Back i Kolsva hörde talas om Airmoves produkter tänkte han att de skulle passa honom. Idag menar han att Airmove har skapat ett bättre inomhusklimat i hans hus.

I den lilla bruksorten Kolsva utanför Köping bor Fagerstas näringslivschef Tobias Back i ett äldre hus med torpargrund. Huset byggdes i ett och ett halvt våningsplan med självdrag och eldstad men några år innan Tobias flyttade in drog de förra ägarna in bergvärme och installerade värmepump. 

Enligt Tobias har huset tätats i olika omgångar genom åren vilket har lett till att självdraget inte längre fungerar. Inomhus innebär det att ventilationen och cirkulationen av luften har stannat av med ett dåligt inomhusklimat som resultat. Tobias förklarar att luften kändes instängd och att det var en stor temperaturskillnad mellan bottenvåning och övervåning. När han eldade i kaminen kunde det vara 24 grader på bottenvåningen men enbart 19 grader på övervåningen. 

“Luften kändes instängd och det var en stor temperaturskillnad mellan bottenvåning och övervåning.”

När Tobias fick kännedom om Airmove och deras produkter tänkte han att det skulle kunna vara något för hans hus. Under ett hembesök blev Tobias rekommenderad friskluftsventilen Airmove 3.0 som leder in frisk luft i huset, värmeförflyttaren Airmove 2.0 som cirkulerar luften mellan våningarna samt badrumsfläkten Airmove Flow som leder ut fukt, lukt och gifter ur huset. 

Airmove skötte installationen och efter det menar Tobias att luften i huset inte längre känns instängd och att det endast skiljer en halv grad mellan våningsplanen när han eldar i kaminen. När huset fick tillräckligt med tilluft började också köksfläkten som han trodde var trasig att fungera igen. Tobias berättar att han är nöjd med att Airmoves produkter fick en sådan stor effekt på inomhusklimatet genom ett relativt litet och prisvärt ingrepp. 

“Det är ett litet ingrepp och en kostnadseffektiv lösning.” 

Under vintern kommer Tobias att hålla koll på energikostnaderna men han räknar kallt med att göra en rejäl energibesparing i och med att värmen sprids bättre i huset så att han kan sänka effekten på värmepumpen. 

Tobias tycker att kontakten med Airmove fungerade jättesmidigt och han är stolt över att ha så drivna och engagerade företagare i kommunen som förbättrar livskvaliteten för invånarna.

Klicka här om du vill veta mer om Airmoves produkter och hur de kan hjälpa dig att få ett bättre inomhusklimat.