Det är bra produkter som jag själv tror på

För sotarmästaren och återförsäljaren Per Wulff är det viktigt att kunna stå för de produkter han säljer.

Sotarmästaren Per Wulff från Laholm har arbetat länge sotarbranschen. Redan 1980 började han arbeta med sotning och ventilation. Då var det framför allt köksfläktar som skulle rengöras men med åren blev det mer och mer arbete med ventilation och OVK.

För tre år sedan kom Per i kontakt med Airmove via sotarföretaget Simab AB där han arbetar idag. Han är nu återförsäljare åt Airmoves ventilationsprodukter och mest säljer han den självreglerande friskluftsventilen som anpassar sig efter utomhustemperaturen.

Med så många år i branschen menar Per att det är viktigt att tro på produkten för att kunna sälja den med trovärdighet. Per är också medlem i SSR - Skorstensfejarmästarnas riksförbund - där flertalet medlemmar är överens om att Airmoves produkter både har bra funktion och är lätta att montera. 

“Det är bra produkter som jag själv tror på. Det finns många liknande produkter på marknaden men jag vill ju ha en produkt som jag kan stå för.”

För Per är det viktigt att kontakten med Airmove fungerar bra. Det händer att han behöver råd kring t.ex. placeringen av ventilationen för bästa effekt och att det då är viktigt att snabbt få support.

“Det är alltid lätt att få tag i Airmove, även efter arbetstid. Det är himla positivt.”

Kontakta oss om du vill bli återförsäljare >>>