Bättre cirkulation i villan med Airmove

I Amir Lazempours villa med värmepanna och självdrag i Alingsås var temperaturskillnaden mellan under- och övervåning så stor att han kontaktade Airmove för råd. Rådet blev att installera en Airmove 2.0 som cirkulerar luft mellan våningsplanen.

För elva år sedan köpte Amir Lazempour en villa med värmepanna och självdrag i Alingsås. Första året eldade han men eftersom temperaturskillnaden mellan under- och övervåning blev så stor så beslöt han att i stället installera en värmepump och en Airmove 2.0 för att få värmen att cirkulera runt i huset. 

Efter installationen märkte Amir direkt skillnad eftersom Airmove 2.0 gjorde att det blev en jämn fördelning av värmen och kylan i huset. Fläkten har enligt Amir fungerat perfekt i åtta år.

“Jag köpte Airmove för att värmen stiger och det är viktigt att få en cirkulation på värmen i huset. Det är stor skillnad mot för andra villor som jag har besökt.”

Amir är snabb på att rekommendera Airmove. Han menar att de ger bra service och är trevliga. Den nya fläkten var dessutom väldigt lätt att hantera. 

“De förklarade hur jag skulle göra och sen kunde jag själv ta ut den gamla och sätta dit den nya. Det var bara att skruva ur och skruva i.”      

KÖP AIRMOVE 2.0