Även eldslukare behöver frisk luft

Fastän eldslukaren Fredrik Karlsson är van att andas in sot och rök tyckte han att luftkvaliteten i hans nya hus inte var så bra som den borde och kontaktade Airmove för en kontroll.

När eldslukaren och Guinness världsrekordhållaren Fredrik Karlsson flyttade till ett timmerhus i Fagersta var ventilationen i huset det första han ville åtgärda. Det var stora temperaturskillnader mellan under- och övervåning, upp mot 8-10 grader som mest, vilket gav känslan av ett “lock” i trapphuset. Dessutom upplevde Fredrik att det var dålig luft i huset och att den stod helt stilla. Han kontaktade därför Airmove och bad dem att komma och kontrollera luftkvaliteten. Det visade sig att Fredrik både hade höga koldioxidhalter i inomhusluften på grund av ett dåligt luftflöde och att luften inte cirkulerade mellan våningsplanen.

“Luftkvaliteten i huset var riktigt dålig, framför allt på övervåningen.”

Airmove bytte ut fläkten i badrummet mot en Airmove Flow med kontinuerlig drift som gav ett jämnare luftflöde och en bättre luftkvalitet i huset. De installerade också värmeförflyttaren Airmove 2.0 mellan köket och trapphuset som skapade luftcirkulation mellan våningsplanen och jämnade ut temperaturskillnaderna i huset. Dessutom bytte de ut de gamla filtren i Fredriks befintliga ventiler eftersom de var helt igentäppta. 

Efteråt blev det en avsevärd skillnad, menar Fredrik. Framför allt att kvaliteten på luften blev så mycket bättre tack vare badrumsfläkten som byter ut luften hela tiden. Dessutom är temperaturskillnaden mellan våningarna nu som mest en grad tack vare värmeförflyttaren.

Enligt Fredrik gick det snabbt och smidigt att göra installationen och han upplevde Airmove som mycket professionella och kunniga. Med tanke på hur enkelt det var och hur stor skillnad det blev i huset så rekommenderar han även andra att se över sin ventilation och hur den påverkar dem. 

“Människor mår ju mycket bättre av att ha frisk luft som cirkulerar.”

Boka kostnadsfri rådgivning nu!