“Airmoves produkter kompletterar våra eldstäder”

Tobias Elmebergen på Eldabutiken vet hur viktigt det är att tillföra frisk luft till bostaden. Han anser att Airmoves produkter kompletterar deras eldstäder.

Vid inköp av en eldstad är det viktigt att klargöra ändamålet för produkten. I en permanentbostad önskas oftast en kamin som ger lägre värme under en längre period så att värmen är jämnare, i ett fritidshus önskas däremot att det snabbt blir varmt vid ankomst. Det är det viktigt att tillföra frisk luft till bostaden, många fastigheter har dock begränsat med tilluft vilket kan skapa allergier och trötthet. Kaminerna förbrukar också syre och för lite tilluft skapar ett undertryck vilket kan göra att det ryker in när luckan öppnas. 

Av den orsaken har Eldabutiken varit återförsäljare av Airmoves produkter i många år. Tobias Elmebergen började arbeta i Eldabutiken i sina tidiga år, först med att montera kaminer och sedan i butiken i Halmstad. Hans far Jens Elmebergen var med och startade butiken i Halmstad 2004, Eldabutiken Halmstad är med i Eldakedjan som är störst i Sverige.

Tobias berättar att en eldstad enbart kan producera värme, inte sprida den. Detta innebär att de behöver kompletteras med andra produkter för att inte luften ska bli stillastående. Med Airmoves friskluftsventiler och cirkulationsfläktar kommer frisk luft in i bostaden och cirkulerar mellan våningar och mellan rum vilket skapar en jämnare temperatur.  

“En eldstad kan enbart producera värme, inte sprida den, vilket innebär att den behöver kompletteras med andra produkter.” 

Under pandemin upplevde Eldabutiken ett uppsving i försäljningen. Tobias gissar att många kanske valde att göra större investeringar i sina hem, som att köpa en ny eldstad, istället för att resa. Den nuvarande situationen med höga energikostnader har också gjort att efterfrågan på alternativa uppvärmningsmetoder har ökat. I och med det har också fler kunder fått ta del av Airmoves produkter som jämnar ut trycket och ger en bättre upplevelse av eldstaden. Tobias rekommenderar alla som arbetar med fastigheter på något sätt att ha Airmoves produkter i sitt sortiment eftersom han menar att de är av hög kvalitet.  

“Oavsett om du arbetar med kaminer, värmepumpar eller badrum, tycker jag att Airmoves produkter bör ingå i sortimentet eftersom det är produkter av hög kvalitet med snabba och säkra leveranser.”