Värmeförflyttare och värmeflyttare
Airmove 2.0 cirkulerar luften mellan våningsplanen
Airmove 2.0

Värmeförflyttare och spridning av kyla

Har du problem att få värmen från din braskamin eller värmepump jämnt fördelat i hela huset? Har du dålig luft och/eller alldeles för varma rum på övervåningen under sommarhalvåret? Airmove 2.0 är en genial lösning för ett bättre inomhusklimat i tvåplanshus, sommar som vinter!

Minska din uppvärmningskostnad och få en behagligare temperatur i huset

Köp i webbshop.

Ja tack. Jag vill gärna över telefon veta mer om hur Airmove 2.0 värmeförflyttare kan sprida värme och luft i just mitt hus.

Problemet

Stora temperaturskillnader mellan våningsplanen i huset. Exempelvis med en kamin eller luftvärmepump på bottenvåningen.

Lösningen

Airmove 2.0 flyttar ner luft från övervåningen och skapar på så sätt ett undertryck som gör att luften rör sig naturligt upp till övervåningen.
En värmeförflyttare och spridning av kyla

Resultatet

Cirkulation av luften och jämn temperatur i huset. På vintern sprids värmen och på sommaren kyla - Till hela huset

Så fungerar Airmove 2.0

Värmeförflyttare med en unik och enkel lösning

De flesta andra värmeförflyttare försöker trycka upp den varma luften till övervåningen. Aimrove 2.0 gör precis tvärt om. Den trycker ner kall luft i det varma rummet där exemeplvis kaminen står. På så sätt stiger den varma luften upp genom trapphuset och skapar cirkulation i huset och värmen sprids till stora delar av hiset

Sprid värme till hela huset

Egenskaper:

  • Jämnare inomhustemperatur.
  • Motverkar kondens och isbildning på fönster.
  • Minskar uppvärmningskostnaden.
  • fungerar lika bra året om.
  • Bättre luftcirkulation.
  • Mycket tystgående.
  • Driftkostnad ca 35kr/år
Hitta återförsäljare

 

VIKTIGT!

Airmove 2.0 monteras enbart i golvbjälklaget mellan våningsplanen.Montage/Funktionskontroll: Använd regelsökare samt mätinstrument för el och vatten så ni kan klargöra att det inte sker montage i en regel eller att borrning sker i el eller vattenledning. Det är även av stor vikt att det är klargjort att det inte finns ett konstant undertryck i huset (t.ex. ett frånlufts aggregat) samt att montaget sker med längsta möjliga ”drag” längd. Ju längre från värmekällan som Airmove 2.0 placeras desto bättre spridning av värmen får man. Vid oklarhet kontakta oss för ytterligare beskrivning. För betongbjälklag krävs specialverktyg.

2 års garanti mot fabrikationsfel.
5 års garanti gäller om enheten är monterad av ackrediterad montör.

 

Produktblad Airmove 2.0

Ladda ner

Fördela värmen från din braskamin och värmepump