Andas in och andas ut

Ventilationskollen - För att du och ditt hus ska må bra är god ventilation ett måste. Precis som då du andas behöver ditt hus luft som kommer in och luft som går ut.

Airmove Flow

Olika typer av ventilation

För att säkerställa ventilationen i ett hus finns det två huvudtyper av ventilation. Självdrag och mekanisk ventilation. Den mekaniska ventilation brukar i sin tur delas in i tre huvudgrupper. Mekanisk frånluft, mekanisk till och frånluft samt värmeväxling FTX.

  • Självdrag
  • Mekanisk frånluft
  • Mekanisk tilluft
  • Värmeväxling

Självdrag

I de flesta hus som är byggda innan 70-talet har självdragsventilation. Principen bygger på att luften kommer in genom otätheter i husets väggar och fönster. Ut går luften genom husets skorsten. Självdragsventilation är det samma som ventilation utan fläktar, och principen bygger på att luftrörelser skapas då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda kanaler till uteluften i husets övre delar. Detta kallas även skorstenseffekten. Ju fler våningsplan luften strömmar igenom desto större skorstensverkan.

 

Åtgärda ventilation i självdragshus

Har du behov av att förbättra din ventilation i ditt hus med självdrag. Klicka dig vidare och läs mer om hur du på ett enkelt sätt kan få frisk och fräsch luft i ditt hus.

Läs mer om friskluft i självdragshus

Mekanisk frånluft

Ventilationssystemet suger luften ut ur huset. Då skapas ett undertryck och utomhusluften söker sig automatiskt in i huset via ventiler och andra otätheter. Om du har bytt fönster eller tilläggsisolerat så är det mycket viktigt att du ser till att du har friskluftsventiler monterade.

 

Åtgärda brister i frånluftssystem

En av de vanligaste orsakerna är avsaknaden av friskluftsventiler. Läs mer om hur du på ett enkelt sätt kan åtgärda detta.

Läs mer om frånluft och friskluftsventiler

Mekanisk till och frånluft

Här sköter fläktar både den luft som kommer in och den luft som går ut. Den luft som kommer in kan vara både filtrerad och förvärmd. I vissa fall så återvinns den luft som går ut via en värmeväxlare.

Värmeväxlare FTX.

Principen är samma som mekanisk till och frånluft. Skillnaden är att den är kopplad till en värmeväxlare. Den kan återvinna så mycket som 60% av värmeinnehållet i frånluften. Idag är detta system det vanligaste i nybyggda hus. Fördelen med detta system är att det är energisnålt. Nackdelen är att det kräver en del underhåll. Exempelvis måste filtren rengöras och kontrolleras ett par gånger per år. Vidare om man idag har ett hus med självdrag blir det en mycket dyr investering. Sammanfattningsvis är detta det självklara valen i nybyggda hus, men för konvertering i befintliga hus finns det betydligt billigare allternativ.