Pressmeddelande: Nystartat samarbete mellan Airmove och Svensk Solteknik.

Svensk solteknik - logga_mindre             Microsoft Word - Dokument1

Svensk Solteknik AB; ett verkligt innovativt start-up bolag med säte i Västerås samt Fagerstabaserade Airmove AB, med flera års erfarenhet av marknadsföring och försäljning av sin ”luftförflyttare”, har i dagarna skrivit ett samarbetsavtal.

Svensk Solteknik är ett nystartat företag med affärsidén att utveckla och tillverka termiska solfångare för hem och industri, medan Airmove är ett etablerat företag, som utvecklar och lanserar ventilationsprodukter för egnahem, med fokus på ökad komfort och energibesparingar.

Tillsammans har de två företagen ingått ett avtal om samverkan kring produkter i segmentet Optimalt inomhusklimat, där man siktar på att bli ledande i Europa inom en tioårsperiod. Avtalet innebär att Svensk Solteknik utvecklar och verifierar befintliga och kommande produkter, medan Airmove står för produktion, försäljning och marknadsföring.

Bennie Nilsson, VD för Svensk Solteknik och Lars Östlin, VD och ägare av Airmove, ser båda den gemensamma framtiden an med tillförsikt:
– Våra förväntningar är höga på det nystartade samarbetet mellan Airmove och Svensk Solteknik och vi ser fram mot ett spännande och fruktsamt samarbete, menar Bennie Nilsson.
– Rent konkret ger samarbetet oss en möjlighet att snabbt nå marknaden med våra produkter, tack vare Airmoves återförsäljare, en oerhörd fördel i vårt expansiva läge med fler nya produkter på gång.

– Vi kompletterar varandra väl och vårt samarbete kommer att innebära, att vi båda kan koncentrera oss på det som vi är allra bäst på, fortsätter Lars Östlin.
– Svensk Solteknik står för uppfinningar och produktutveckling och vi på Airmove sköter produktion, marknadsföring och försäljning. Vi har ju nyttig erfarenhet att dela med oss av till Svensk Solteknik, som idag är i samma situation som Airmove var för tre år sedan. Då hade vi en bra produkt som vi verkligen trodde på, men inga upparbetade kanaler för att nå ut på marknaden!

Ett av de första konkreta bevisen på ett lyckat samarbete mellan de båda företagen kan bli dels ett tillbehör som underlättar vid besvärliga håltagningar, dels AirHot 3.2 som lanseras senare i höst. Lägg namnet på minnet.

Pekka Tirsjö, marknadschef Airmove

2017-08-22T19:35:19+00:00