Ventilation sovrum

Vi tillbringar en tredjedel av vår tid i sovrummet, ändå är ventilationen där nästan aldrig tillräcklig. Förr kom det alltid in en viss mängd luft genom otäta vägar eller fönster, men i och med att vi vill spara energi har vi bytt fönster och tilläggsisolerat. 

Dålig ventilation i sovrummet

Idag är många hus täta och energisnålt. I nybyggda hus finns det krav på en fungerande ventilation. Men i renoverade äldre hus finns inga krav och ventilationen glöms ofta bort. Vilket leder till att vi får in för lite luft för att ventilationen ska vara tillräcklig. 
Dålig ventilation i sovrummet ger en torr och ofräsh luft. Förutom att det blir en ofräsh lukt och känsla i sovrummet leder dålig ventilation till att du sover sämre, kan få huvudvärk och torra slemhinnor.

Förbättra ventilationen i sovrummet

Om man inte har ett mekanisk ventilationssystem hhar med i de flesta fall det som kallas självdrag. I ett självdragshus är en tumregel att ren och frisk luft ska komma in i alla andra rum förutom i köket och badrummet. Vilket betyder att i sovrummet ska friskluftventiler installeras för att frisk luft ska komma in. För att få en fungerade ventilation behöver den använda luft tas ut ur huset.

Det gör den i badrummet via en badrumsfläkt och i köket via köksfläkten. Ett vanligt fel som görs är att badrumsfläkten bara går efter dusch eller då lampan i badrummet är tänt. För att få en optimal ventilation i ett självdragshus bör fläkten i badrummet gå konstant. Detta för att hela tiden byga ut den använda luften mot ny. 

Läs mer om våra produkter