Självdragsventilation

Självdrag är den äldsta typen av ventilation vi har och användes fram till 70-talet. Självdragsventilation bygger på just självdrag och var i de flesta fall en väl fungerande ventilationslösning. Men i dagens självdragshus fungerar inte ventilationen på ett bra sätt. 

Så fungerar självdrag

En fungerade ventilation bygger på att frisk luft kommer in i huset och att använd luft går ut ur huset. Självdragprincipen bygger på att varm luft stiger. I äldre hus kommer det in luft i huset genom fönster och väggar som inte är täta. Den använda luften gick sedan ut genom ventilationskanaler i skorstenen. Tack vare att man använde skorsten och den var varm fungerade självdragsventilationen. När vi sedan slutade att elda i skorstenen samtidigt som vi tätade våra hus slutade självdragsventilationen att fungera.  

Förbättra självdrag

För att lösa de problem som många hus med självdragsventilation har så finns det en enkel lösning. Montera friskluftsventiler i alla rum förutom i kök och badrum. I kök och badrum ska den använda luften gå ut

Läs mer om hur du förbättrar ventilation i självdragshus här 

Tillbaka