Sedan den 15 februari finns Airmove även hos Upplands Värmecenter i Östhammar.

Upplands Värmecenter är ett familjeföretag med lång branscherfarenhet och personalen är välutbildade, har branschvana och gott renommé. På Upplands Värmecenter hittar du alla de komponenter som behövs för att installera ett komplett uppvärmningssystem baserat på biobränslen.

Här finns kaminer, spisar och pannor, men även skorstenar, pumpar, förråd och ackumulatortankar. Ja, till och med vedkap och vedklyv.
Och nu även Airmove!

IMG_0589[1]
Oskar & Lasse i utställningen på Upplands Värmecenter.